Referencie

S kým spolupracujeme a čo o nás povedali

Sewnbag

„Firmu OZEX Control System sme si vybrali, pretože ich rezacie linky sa nachádzajú v Košiciach. Majú profesionálne stroje a dobré dodacie lehoty. Zvlášť si ceníme prístup zamestnancov, ako  operátorov, tak aj managementu. Zamestnanci  sú veľmi opatrní pri manipulácií s materiálom, látku nakladajú a odoberajú veľmi šetrne. Sú priateľský a ochotní.“  

Ing. Zuzana Eliašová

DSTC

„S firmou OZEX CONTROL SYSTEM s.r.o.  spolupracujeme viac ako 10 rokov.
Využívame jej skúsenosti pri polohovaní, tvorbe modelov ako aj odborné konzultácie.
Prinieslo to najmä optimalizáciu spotreby materiálových vstupov s pozitívnym odrazom v cenových kalkuláciách. Samozrejme, že tieto skutočnosti oceňujú aj naši zahraniční partneri.
Radi by sme zdôraznili operatívnosť, promptnosť a hlavne ochotu pani Márie a pani Terky – pracovníčok  tejto spoločnosti.“

Ing. Peter Mikulák, CSc.

Beker

„Sme drevospracujúca firma s čalúnnickou prevádzkou a v rokoch 2011-2018 sme realizovali projekt výroby čalúnených častí sedacích miest pre hromadnú dopravu.
Z dôvodu veľkého objemu zákaziek sme riešili možnosť automatizácie rezania dielov poťahových materiálov. Na internete sme našli prešovskú firmu Ozex Control System, zastupujúcu jedného z lídrov v tomto segmente – spoločnosť Lectra. Získali si našu pozornosť vďaka zabezpečeniu potrebnej digitalizácie strihovej dokumentácie a vlastnej strihárne.
Z dôvodu časovej tiesne začala takmer okamžite naša spolupráca priamo prípravou dokumentácie a strihaním.

V rokoch 2013 – 2018 sme boli v tejto časti materiálového zabezpečenia na firme OZEX maximálne závislý, čo  bolo niekedy z dôvodu objemu a časovej tiesne náročné.
Občas problematickejší poťahový materiál prekvapil aj skúsený tím strihárne. Flexibilný kolektív hľadal vždy optimálne riešenia od programovania a tvorby modelu až po nastavenia zariadenia  pri realizácií rezania. Viac ako desaťročný zákazník môžem povedať, že zo spoločnosti Ozex Control System ide maximálna profesionalita a pohoda.“

Pavol Tomčufčík