Strihová

Dokumentácia

Konštrukcia základného strihu/modelu* podľa rôznych foriem predlohy:

 • ručný nákres v mierke 1:1
 • technický nákres
 • fyzický model – hotový výrobok (nedeštruktívnou formou alebo formou rozpárania na diely)
 • papierový strih
 • model v elektronickej forme vo formáte
 • Lectra, Gerber, DXF AAMA alebo ASTM

Digitalizácia modelov – zosnímanie kontúr, vnútorných čiar, výrezov, zárezov do digitálnej podoby

 • digitalizácia existujúcich papierových strihov v základnej veľkosti
 • digitalizácia celej veľkostnej sady strihov

Stupňovanie podľa predloženej veľkostnej tabuľky

 • stupňovanie existujúceho alebo zdigitalizovaného základného strihu

Výstupom pre vás môže byť:

 • vystupňovaný model v elektronickej podobe vo formátoch MDL, IBA, GBR, DXF
 • vystupňovaný model vykreslený na lepivom alebo nelepivom papieri
 • poloha vykreslená na lepivom alebo nelepivom papieri pripravená pre ručné rezanie
 • elektronická poloha pre rezacie CNC zariadenia vo formáte PLX, PLA, GBR, ISO
 • vyrezaný diel na CNC zariadení z dodaného materiálu

Konvertovanie modelov – zmena formátu digitálneho súboru modelu pre načítanie v inom softvéri

 • možnosť importovať aj exportovať existujúce súbory dát

Kalkulácia spotreby materiálu pre cenotvorbu – Výpočet spotreby pre rôzne šírky materiálov a počty výrobkov

 • stanovenie spotreby materiálu pre existujúci model
 • stanovenie spotreby pre nové (nami pripravované) výrobky

Kalkulácia spotreby materiálu pre cenotvorbu – Výpočet spotreby pre rôzne šírky materiálov a počty výrobkov

 • disponujeme systémom automatického polohovania (nesting), ktorý zabezpečí vysoko efektívne usporiadanie dielov na náloži materiálu s vysokou mierou využiteľnosti a minimálnym odpadom

KDE NÁS
NÁJDETE

Vajanského 26
080 01  Prešov

ocs-po-ozex-control-system-icon-euroAsset 1

*Ceny za uvedené služby sa určujú dohodou podľa prácnosti a zložitosti zadania a forme dodávaného média. Ak máte záujem o tieto služby, kontaktujte nás prostredníctvom formulára v sekcii Kontakt.